Chèn vào thẻ Xin giấy phép phú nhuận - Xưởng In Thành phố