Chèn vào thẻ Xin giấy phép giá rẻ - Xưởng In Thành phố