Chèn vào thẻ Xin giấy phép bình tân - Xưởng In Thành phố