Chèn vào thẻ Xin giấy phép biên hòa - Xưởng In Thành phố