Chèn vào thẻ Treo cờ phướn triển lãm - Xưởng In Thành phố