Chèn vào thẻ Treo cờ phướn tân phú - Xưởng In Thành phố