Chèn vào thẻ Treo cờ phướn long an - Xưởng In Thành phố