Chèn vào thẻ Treo cờ phướn giá rẻ - Xưởng In Thành phố