Chèn vào thẻ Treo cờ phướn bình thạnh - Xưởng In Thành phố