Chèn vào thẻ Treo băng rôn triển lãm - Xưởng In Thành phố