Chèn vào thẻ Treo băng rôn tân phú - Xưởng In Thành phố