Chèn vào thẻ Treo băng rôn sự kiện - Xưởng In Thành phố