Chèn vào thẻ Treo băng rôn quảng cáo - Xưởng In Thành phố