Chèn vào thẻ Treo băng rôn quận 8 - Xưởng In Thành phố