Chèn vào thẻ Treo băng rôn quận 7 - Xưởng In Thành phố