Chèn vào thẻ Treo băng rôn phú nhuận - Xưởng In Thành phố