Chèn vào thẻ Treo băng rôn long an - Xưởng In Thành phố