Chèn vào thẻ Treo băng rôn khu công nghiệp - Xưởng In Thành phố