Chèn vào thẻ Treo băng rôn khai trương - Xưởng In Thành phố