Chèn vào thẻ Treo băng rôn đồng nai - Xưởng In Thành phố