Chèn vào thẻ Treo băng rôn bình thạnh - Xưởng In Thành phố