Chèn vào thẻ Treo băng rôn bình tân - Xưởng In Thành phố