Chèn vào thẻ Treo băng rôn bình dương - Xưởng In Thành phố