Chèn vào thẻ Treo băng rôn biên hòa - Xưởng In Thành phố