Chèn vào thẻ Thi công trang trí triển lãm sự kiện - Xưởng In Thành phố