Chèn vào thẻ Thi công trang trí triển lãm quận 3 - Xưởng In Thành phố