Chèn vào thẻ Thi công trang trí triển lãm long an - Xưởng In Thành phố