Chèn vào thẻ Thi công trang trí triển lãm khai trương - Xưởng In Thành phố