Chèn vào thẻ Thi công trang trí triển lãm các tỉnh - Xưởng In Thành phố