Chèn vào thẻ Thi công trang trí triển lãm bình tân - Xưởng In Thành phố