Chèn vào thẻ Thi công gian hàng triển lãm - Xưởng In Thành phố