Chèn vào thẻ Thi công gian hàng tân phú - Xưởng In Thành phố