Chèn vào thẻ Thi công gian hàng sự kiện - Xưởng In Thành phố