Chèn vào thẻ Thi công gian hàng quảng cáo - Xưởng In Thành phố