Chèn vào thẻ Thi công gian hàng phú nhuận - Xưởng In Thành phố