Chèn vào thẻ Thi công gian hàng long an - Xưởng In Thành phố