Chèn vào thẻ Thi công gian hàng bình thạnh - Xưởng In Thành phố