Chèn vào thẻ Thi công gian hàng bình tân - Xưởng In Thành phố