Chèn vào thẻ Thi công gian hàng biên hòa - Xưởng In Thành phố