Chèn vào thẻ Thi công bảng quảng cáo triển lãm - Xưởng In Thành phố