Chèn vào thẻ Thi công bảng quảng cáo tân phú - Xưởng In Thành phố