Chèn vào thẻ Thi công bảng quảng cáo sự kiện - Xưởng In Thành phố