Chèn vào thẻ Thi công bảng quảng cáo phú nhuận - Xưởng In Thành phố