Chèn vào thẻ Thi công bảng quảng cáo long an - Xưởng In Thành phố