Chèn vào thẻ Thi công bảng quảng cáo khai trương - Xưởng In Thành phố