Chèn vào thẻ Thi công bảng quảng cáo bình tân - Xưởng In Thành phố