Chèn vào thẻ Thi công bảng quảng cáo biên hòa - Xưởng In Thành phố