Chèn vào thẻ Thi công backdrop sự kiện - Xưởng In Thành phố