Chèn vào thẻ Cắt chữ mica phú nhuận - Xưởng In Thành phố