Chèn vào thẻ Standee Cuốn Nhôm Tốt 80×200 chất liệu PP là một vật tư quảng cáo tốt...

Standee Cuốn Nhôm Tốt 80×200 chất liệu PP

260,000 215,000

Kích thước : 0.79x2m, chất liệu PP trong nhà hoặc ngoài trời tùy nhu cầu, cắt sát hai bên, để dư 2 đầu trên, dưới 3cm
Trọng lượng: 3Kg